Stichting Free a girl helpt!

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Ieder meisje heeft recht op vrijheid. In veel landen worden, vaak hele jonge meisjes, vastgehouden en gedwongen tot prostitutie. Stichting Free a girl zet zich in voor deze meisjes. Zij proberen de meisjes te bevrijden, en de daders voor het gerecht te krijgen.
Helaas is het in veel landen nog de normaalste zaak van de wereld dat meisjes worden ingezet om mannen (voornamelijk rijke toeristen) te plezieren. De meisjes werden voorheen aan hun lot overgelaten. Zij bleven een slaaf tot zij te oud waren en niet genoeg meer opleverden voor de criminelen die haar hiervoor gebruikten. Daarna werden zij aan hun lot overgelaten. Zonder geld, zonder opleiding en vaak zonder dak boven hun hoofd.

Niet alleen in verre landen
Gedwongen prostitutie komt niet alleen voor in arme landen ver weg van Nederland. Ook in ons eigen land is stichting Free a girl actief, om gedwongen prostitutie en mensenhandel te stoppen. Een voorbeeld van gedwongen prostitutie zijn bijvoorbeeld meisjes die voor een loverboy werken. Ook vindt er op behoorlijke grote schaal mensenhandel in Nederland plaats. Met name meisjes uit Oostblok landen als Roemeniƫ en Bulgarije, maar ook meisjes uit West-Afrika komen hier in het illegale circuit terecht.

Hoe helpt Free a girl in Nederland?
De makkelijkste manier om te helpen is te zorgen dat bij het grote publiek bekend wordt dat het probleem bestaat. Maar stichting Free a girl doet veel meer! Ze helpen met juridische steun aan (buitenlandse) slachtoffers, zodat de slachtoffers weten wat hun rechten zijn. Ze helpen via een partnerorganisatie met het aanbieden van een alternatief voor slachtoffers. Zo kan Free a girl meehelpen in bemiddelen richting een andere baan of een beroepsopleiding. Slachtoffers komen zo niet in de kou te staan.

Het is dus duidelijk dat stichting Free a girl heel belangrijk werk doet voor meisjes die gedwongen worden in de prostitutie te gaan. Dit doen ze wereldwijd! Zolang er mensen zijn die deze meisjes onderdrukken en dwingen tot prostitutie is het noodzakelijk dat iemand voor de slachtoffers opkomt! Daarom is het belangrijk deze organisatie te steunen.